Besök årsmötet 2017-12-06

2017 december 01

Stora förändringar/investeringar, som kommer att påverka golfklubbens verksamhet flera år framåt, kommer upp för beslut på årsmötet 2017-12-06.

Vid kommande årsmöte 2017-12-06 finns det förslag på stora förändringar på Piteå GK. Bl.a. finns förslag på utbyggnad av klubbhuset. En investering på ca. 20 Mkr.

En annan fråga är, varför finns det inte kommunicerat ut förslaget från styrelsen på medlemsavgifterna för 2018?
Blir det oförändrade eller höjda avgifter?

Som framgår kommer det att fattas beslut som kommer att påverka Seniors och andra medlemmars vel och vä i klubben under lång tid framåt.

Diskutera och ventilera förslagen med den information som idag finns tillgänglig. Försök även att skaffa egen information så mycket som möjligt.
Det är inte bra om förslag på stora och omfattande förändringars underlag kommer som en överraskning på årsmötet utan att medlemmarna haft möjlighet att sätta sig in i detta.

Därför är det viktigt att du som är Seniors kommer på årsmötet och delger årsmötet dins synpunkter.

Vi ses på årsmötet!

Hans-Ola Wikman
Ordförande Seniors

Dela