Förtydligande till förslaget om nya tävlingsbestämmelser

2020 november 05

Förtydligande till förslaget om Nya Tävlingsbestämmelser.

Utifrån de synpunkter som vi fått och de diskussioner som förekommer bland en del av oss seniors vill vi här förtydliga innehållet i förslaget om nya tävlingsbestämmelser.

Indelningen i A- och B-klass gäller endast tisdags- och torsdagstävlingarna. Det betyder att man beroende på det aktuella HCP man har spelar i antingen A- eller B-klassen. Eftersom HCP förändras under säsongen kommer någon eller några av oss att ha spelat både i A- och B-klassen under säsongen. Detta har ingen betydelse för Order of Merit.

Alla veckotävlingar är precis som vilken annan klubbtävling som helst som spelas med olika HCP-klasser.

Man deltar och spelar om prispotten i den HCP-klass man tillhör vid varje tävling.

Oberoende på vilken klass man spelar i går brutto- och nettoresultatet från varje tävling upp i Order of Merit. Order of Merit är i sin tur indelat i tre klasser, Bruttoresultatet 74 år och yngre, Bruttoresultatet 75 år och äldre samt bästa Nettoresultat för samtliga deltagare.

I säsongens avslutningstävling som spelas efter den sista tävlingen som ingår i Order of Merit spelar vi bara i en (1) klass och ingen anmälningsavgift tas ut. Det är bara de som har minst 6 resultat i Order of Merit som är kvalificerade att delta i denna tävling.

Under säsongen 2020 delades det ut totalt 12 priser per tisdags- och torsdagstävling, 4 priser till bästa nettoresultatet 9-hål ut, 4 priser till bästa nettoresultatet 9-hål in och 4 priser till bästa nettoresultat totalt.

Enligt det nya förslaget skulle det bli 18 priser totalt i varje veckotävling. 3 priser till bästa nettoresultat 9-hål ut, 3 priser till bästa nettoresultatet 9-hål in och 3 priser till bästa nettoresultat totalt. Samma fördelning i både A- och B-klassen.

När det gäller lottningen är förslaget att vi i en av veckotävlingarna använder fri lottning och blandar A- och B-klassen och i den andra lottar vi klassvis, A-klassen för sig och B-klassen för sig.

Syftet med förändringen är att vi seniors i Piteå GK skall växa som grupp och attrahera nya spelare till både A- och B-klassen.

Vi uppmanar dig som deltar i seniors Order of Merit att delge oss dina synpunkter på förslaget. Även om du tycker att förslaget är bra vill vi veta detta.

Lämna din synpunkt på mail till Hans Ola Wikman hansolawik@gmail.com eller mobil 073-801 73 61.

 

Dela