Herrar Seniors tisdags- och torsdagsgolf 2020

2020 maj 12

På grund av rådande pandemi kommer Seniors tisdags- och torsdagsgolf sommaren 2020 förmodligen att bli annorlunda.

Vi känner idag inte till vilka regler och förutsättningar som kommer att gälla när vår golfsäsong startar. Kommer det att finnas restrikt­ioner som påverkar vårt golfspel? Detta måste vi anpassa oss till när vi får möjlighet att starta upp årets säsong.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd gällande Covid-19 kommer vi naturligtvis att följa. Svenska Golfförbundet har, med anledning av rådande coronapandemin, beslutat om Tillfälliga kompletterande tävlingsvillkor 2020 som bl.a. innebär att tills vidare skjuta upp all tävlingsverksamhet för seniorer över 21 år, men inte sällskapsspel (träning) under tiden 30 mars – 30 juni.

Vi måste också beakta Folkhälsomyndighetens rekommendationer vad gäller såväl riskgruppers deltagande som andra åtgärder för att minimera risken för smittspridning. Många av oss seniors tillhör ”riskgruppen”.

Därför har vi börjat lägga upp våra tisdags- och torsdagstäv­lingar med lite nya villkor och förutsättningar som kan komma att föränd­ras utifrån de restriktioner som kan gälla när säsongen förhoppningsvis drar igång i början av juni månad.

Allmänt
Varje tävling har ett startfält på max 32 spelare från 35 år och uppåt.
Tävlingen gäller i första hand för herrar seniors som är medlemmar i Piteå GK. Av Piteå GK:s medlemmar har de som gjort en arbetsinsats på klubben förtur.
I mån av plats kan medlemmar i andra golfklubbar delta i tävlingen mot erläggande av anmälningsavgift och greenfee.

Anmälan
Anmälningsavgiften är 40 kronor och för att vi inte alla skall samlas och hålla på och ”gräva” i en penningpåse inför start kommer an­mälningsavgiften att betalas i samband med anmälan till tävlingen. Denna betalning kommer att vara tvingande för att anmälan skall bli godkänd och registrerad.
OBS! Anmälningsavgiften återbetalas inte om den anmälde inte kommer till start, oavsett anledning.

Spelform och Tee.
Spelformen är Slaggolf
Herrar 74 år och yngre spelar från Tee 57.
Herrar 75 år och äldre spelar från Tee 47.

Order of Merit
Det finns tre klasser av Order of Merit.

  1. Bruttoresultat för ålder 74 år och yngre. Spelar från Tee 57.
  2. Bruttoresultat för ålder 75 år och äldre. Spelar från Tee 47.
  3. Nettoresultat för alla deltagande oavsett vilket Tee man spelar från.

För att delta och tävla om årets Order of Merit gäller följande gränser;

  • Man måste spela minst 6 ronder under säsongen.
  • Av säsongens ronder räknas de 6 bästa resultaten.

Eftersom inställningarna i Order of Merit i GIT-tävling är begränsade så kommer det att innebära för den som är 75 år och äldre och vill spela från Tee 57 att hans bruttoresultat ändå kommer att redovisas på Order of Merit Bruttoresultat för ålder 75 år och äldre.

Starttider
Tisdagstävlingen har normalt första starttid kl. 07:30.
Torsdagstävlingen har normalt första starttid kl. 14:00
Före midsommar och under senhösten kan andra starttider gälla. Detta framgår av tävlingen som är upplagd i GIT-tävling.

Om det blir så att vi kan spela med lottning och starttider i GIT-täv­ling uppmanar vi alla att komma till golfklubben strax före start och utan gemensam samling vid klubbhus eller första tee.

Scorekort
Här funderar vi på hur vi skall hantera scorekorten eftersom SGF:s tävlingsvillkor säger att om tävling ändå arrangeras skall tävlingsledningen säkerställa att tävlingen genomförs utan att pappersscorekort eller annat material/utrustning utväxlas mellan spelarna och tävlingsledningen.
Vi återkommer med instruktioner om detta när säsongen startar upp.

Resultat, priser och prisutdelning
Följande resultat ligger till grund för de priser som utdelas;

  • 9 hål UT Netto: Antal priser och pengar beroende på antal deltagare.
  • 9 hål IN Netto: Antal priser och pengar beroende på antal deltagare.
  • 18 hål TOTALT Netto: Antal priser och pengar beroende på antal deltagare.

Enligt SGF:s tävlingsvillkor får ingen gemensam prisutdelning hållas.

Eftersom anmälningsavgiften betalas med kort vid anmälan så kom­mer det inte att finnas kontanter att fördela till pristagarna efter varje tävling. Anmälningsavgiften som betalas vid anmälan går in till klubbens bankkonto. Enligt överenskommelse med Kent Andersson på kans­liet så kommer han att bokföra anmälningsavgifterna på ett avräkningskonto speciellt för oss seniors och vi kan sedan via någon av seniors få dessa pengar utbetalda för fördelning till pristagarna.

Vi måste därför, efter varje tävling, upprätta någon form av intern resultatlista med vinnare av pengar. Denna interna resultatlista upp­dateras löpande och nollställs efter varje utbetalning av vinsterna.

Utbetalningen av prispengarna kommer att ske efter varje månadsskifte och de tävlande som vunnit erhåller sina pengar via Swish.

Om vi använder samma princip som tidigare kommer det att finnas kvar ett antal kronor på vårt avräkningskonto som sedan skall fördelas ut efter avslutnings-tävlingen till de olika vinnarna dels av tävlingen samt årets vinnare av Order of Merit precis som vi gjort tidigare år.

Svinga lugnt och håll er friska.

Hans-Ola Wikman och Dennis Sundkvist

Dela