Information Herrar Seniors

2021 april 07

I höstas tillsatte jag en arbetsgrupp med uppgift att se över hur vi kunde vidareutveckla verksamheten. Arbetsgruppen bestod förutom av undertecknad även av Ulf Larsson och Dennis Sundkvist.

Det förslag vi utarbetade gick sedan ut till alla seniors medlemmar som kvalificerat sig till Order of Merit under 2020.

Förslagets innebörd var att vi skulle dela upp oss i en A resp. B-grupp för att jämna ut spelförutsättningarna. Två prispotter. En för A och en för B-klass. Tisdagar lottar vi samman grupperna och torsdagar i A och B-grupp. Order of Merit är oförändrad. P.g.a. begränsade inställningsmöjligheter i Order of Merit kommer vi att redovisa OoM löpande ett par gånger i månaden under säsongen på vår hemsida.

Resultatet av vår förfrågan fick följande utfall: 4 negativa svar, 2–3 svarade att det inte spelade någon roll, 1 tyckte att vi skulle spela utan prispengar. 26 var utan förbehåll positiva till ny spelordning.

Utifrån detta kommer jag att ta förslaget till styrelsen för beslut. Beslut kommer att gälla för säsongen 2021. Därefter kommer vi att göra en utvärdering på höstårsmötet.

Hans-Ola Wikman
Ordförande

PS. Svenska Golfförbundet har på sin hemsida Riktlinjer för tävlingsverksamhet som vi måste följa. Dessa uppdateras löpande utifrån hur Corona epidemin utvecklas. DS

Dela