Mötesanteckningar från Seniors höstmöte 2019

2019 september 18

Mötesanteckningar herrar seniors 2019-09-12

Mötet hölls i direkt anslutning till avslutningstävlingen. Initialt 22 deltagare på mötet.

Vi inledde med prisutdelning för avslutningstävlingen med 5 st nettopriser, ett bruttopris och ett pris för närmast hål på 8:an. Vinnare Roger Wikström både brutto och netto och Hans-Ola vann närmast hål.

”Player of the year” brutto 5 priser där Roger W pressade sig före John A i sista tävlingen och vann. 47-klassens vinnare brutto blev L-G Stenlund (1 pris).

”Player of the year” netto 6 priser med John A som vinnare.

En sammanfattning av seniors 2019 följde där konstaterades;

 • Större intresse med fler deltagare än tidigare år,
 • Spelare som anmält sig i tid har inte fått plats,
 • Viss föryngring mot tidigare år,
 • Stort intresse att göra en arbetsinsats bland seniors
 • Dennis arbete med information och tävlingar berömdes
 • Deltagande i seriespel med Boden och Luleå

Beslutades

 • Rätt att delta på seniors fr o m det år man fyller 45,
 • Försök att få plats för 40 spelare (1,5 tim starttider),
 • Ansvarig för ideella banarbetet ordnar med mail till alla seniors då arbetsinsatser behöver göras,
 • Var och en som arbetat antecknar detta på lista som ska finnas på kansliet. Det gäller utöver banarbete även golfvärd och tävlingsledare,
 • ”Order of merit 2020” Netto en grupp och brutto 2 grupper (<75 år, >75 år)
 • Undersöka aktivitet att söka pengar till från klubben

Preliminära val av ledare för seniors olika verksamheter

 • Ordförande Hans-Ola W får fortsatt förtroende
 • Arbete med banan  Tommy B, Lars-Erik R och Alf H delar ledarskapet
 • Inomhusverksamheten Jan-Olof B, Ronny L och Jan-Olof C hjälps åt i vinter
 • Tävlingar, hemsida, m m Dennis S fortsätter
 • Seriespel John A fortsätter
 • Ekonomin Ronny L fortsätter

Vid pennan

Ulf Larsson

 

 

Dela