Seniors Order of Merit startar tisdag den 16 juni

2020 juni 11

Tisdag den 16 juni startar årets ”gubbtour”.
På grund av Covid 19 kommer en del förändringar att gälla tills vidare.

Varje deltagare hämtar ut ett antal neutrala scorekort på kansliet att förvara i bagen. Vid tävlingarna så fyller man i sitt eget scorekort och lämpligen sina medspelares scorer. Efter ronden avstämmer man sedan sina hålscorer med någon av medspelarna. Det behövs ingen underskrift av någon markör. Därefter lämnar var och en in sitt eget scorekort till kansliet.

Vi håller inga prisutdelningar efter tävlingen.

Totala resultatet efter varje tävling redovisas på Min golf efter det att kansliet stansat in alla scorekort. Fördelningen av prispengarna för resultaten nio hål ut och nio hål in samt totalt kommer att sammanställas och redovisas senare i ett speciellt dokument.

OBS! Det är viktigt att alla fyller i scorekortet läsligt så att kansliet enkelt kan läsa och stansa in hålscorerna. Ett scorekort som har oläsliga resultat kommer att strykas. 

Vidare så gäller de tillfälliga lokala reglerna avseende flaggstången, hålet och bunkrar som golfklubben upprättat. Läs mer om detta nedan;

PITEÅ GOLFKLUBB CORONAREGLER

Vi uppmanar alla att följa Folkhälsomyndighetens allmänna råd.

Hoppas Ni alla får en trevlig golfsommar.

//Seniors

 

 

 

Dela