Styrelsemöte med Seniors

2017 maj 02

Styrelsen för Seniors kallas härmed till styrelsemöte.

Dag: Torsdag den 11 maj 2017
Tid: Kl. 18:00
Plats: Vi samlas i Strömbackaskolans foajé

Dela