Tävlingsfunktionärer 2016

2016 maj 13

Förteckning över tävlingsledare och funktionärer vid 2016 års tävlingar som seniors ansvarar för.

Vid seniors vårmöte på golfklubben den 12 maj upprättades en förteckning på vilka seniors som skall verka som tävlingsledare och funktionärer i de tävlingar som seniors blivit tilldelade under 2016. Denna förteckning kommer löpande att uppdateras.

Förteckning på tävlingsledare och funktionärer säsongen 2016.

Dela