Tillfälliga lokala regler upphör.

2021 juli 26

Från och med tisdagen den 27 juli 2021 upphör alla ”Tillfälliga lokala regler” att gälla för 18-hålsbanan.
Detta innebär att även hål nr 5 och hål nr 11 spelas i enlighet med gällande regelverk för golfspel
och i enlighet med föreningens Lokala regler.
Enlig uppgifter lämnade av Ove Marklund.

Dela