Golfbilsförbud gäller tills vidare. Blött ute på banan så det är i nuläget oklart ifall golfbilarna kommer att tillåtas något mer denna säsong.

2021 oktober 03

Dela