Förändringar på Piteå Golfklubb

2017 juni 27

Vår greenkeeper Lennart Siik har sagt upp sig och avslutat sin anställning på Piteå Golfklubb, vi önskar Lennart lycka till och tackar honom för det fina arbete han gjort på klubben. Vi kommer att följa den skötselplan som är gjord för sommaren. Klubben har också en mycket rutinerad samling banarbetare där vissa jobbat upp till 10 år och där en del nu får utökat ansvar för banan. Vi kommer även att ta in mer personal för att klara säsongen.

En omfattande nybyggnad på ca 4 – 5 000 kvm pågår nu ute på golfklubben. Utbyggnaden består av byggande av 4 tennisbanor, 2 padeltennisbanor, 2 minitennisbanor samt en multisportarena omfattande 25 x 15 kvadratmeter som ska vara klara den 24 juli. Beräknad byggkostnad 4,5 mkr. som finansieras genom bidrag från arvsfonden, riksidrottsförbundet och från Piteå kommun samt genom eget arbete. Piteå kommuns stöd utgår eftersom grusbanorna på Norrmalmia inom en snar framtid ska ersättas med bostäder och därför måste flyttas de från centrala Piteå ut till golfklubben. Därmed kan man nyttja de investeringar som golfklubben redan genomfört i form av omklädningsrum, toaletter, restaurang samt boende. Driften av den nya anläggningen sker i samarbete mellan golfklubben och Piteå tennisklubb.

Nästa planerade etapp består av utbyggnad av klubbhuset med två padelbanor, två squashbanor, ett gym, en ny golfshop och tre konferensrum. Även hiss och handikapp-
anpassning ingår i projektet. Beräknas påbörjas och genomföras under 2018.

Det finns även planer för ytterligare en etapp med fyra tennisbanor inomhus. Båda projekten har presenterats för Piteå kommun.

Med projekten utbyggnad av klubbhuset och nya tennisbanor ska en projektgrupp arbeta med att ta fram ett väl dokumenterat beslutsunderlag. Enligt golfklubbens stadgar krävs att föreningens årsmöte eller extra årsmöte fattar de slutliga besluten.

Dela