Förbättringsarbeten på Piteå Golfklubb

2021 maj 12

Medlemmars synpunkter i medlemsundersökningarna på Piteå Golfklubb ligger till grund för de förbättringsarbeten som just nu genomförs på klubben. Styrelsen har arbetat fram förslag på hur vi tillsammans, verksamhet och medlemmar, kan förbättra området runt om golfbanan och klubbhuset. Målet är att vi tillsammans skapar vi skapa en välskött golfklubb att vara stolt över.

Totalt har över 40 förslag bearbetats från de årliga medlemsundersökningarna där verksamheten ska ta hand om och åtgärda 20 förbättringsförslag. För övriga förbättringsförslag utses en teamledare som ansvarar för en grupp bestående av 4 – 6 medlemmar. Varje grupp får en väl avgränsad arbetsuppgift och målet är att arbetet utförs främst under maj 2021.
Våra teamledare är; Anders Öqvist, Berit Josbrandt, Bertil Grahn, Carl Stenlund, Dag Wikman, Eva Boman, Fredrik Lindkvist, Jörgen Nordsvahn, Katarina Lindgren, Magnus Öhman, Margareta Grönberg, Mikael Johansson, Mikael Bergvall, Patric Jonsson, Simon Ekman, Staffan Aldrin, Susanne Wikgren och Ulrika Iversen.

Huvudområden;

 • Klubbhusområde/Parkering  
  Sopkorgar, Parkeringsplatser, Jämna till gräsytor och diken för klippning, Plattläggning vid padelbanan, Ogräs mur/plattor, Skrot/Bråte, Sättning mur, Skyltning
 • Golfbana
  Röjning sjöar/vattenhinder/diken, Gångar, Hålla rent runt tee, Speltempo, Skyltning samt Bolltvätt vatten/handduk.
 • Ranchen
  Fler sopkorgar vid ranch, Färdigställa grästee, Fler avståndmarkeringar, Övningsbunker vid ranch
 • Lador
  Måla om ladorna och klubbhus, Renovering/uppfräschning samt Sophantering
 • Restaurang/Kiosk
  Snygga till uteservering, Fräscha upp runt entré/soffgruppen, Ta bort ogräs runt plattor, Städa toaletter oftare, Se över sopor/skräp runt kiosken, Se över öppettider/självservering samt Större variation på fika
 • Information
  Tätare information till medlemmar via sociala medier, anslagstavlor/digital skylt samt via hemsidan.

Vi hoppas att medlemmarna kommer se en förändring inför kommande säsong.

Har ni frågor eller funderingar kring förbättringsarbetena, kontakt Per Boman (per.boman@pitea.se) eller Ulrika Backeström (Ulrika.backestrom@gmail.com) från styrelsen som håller ihop arbetet.

Dela