Höstarbeten på Golfbanan

2016 september 05

Det pågår för närvarande en febril verksamhet på Golfbanan med ett flertal projekt för att ytterligare höja standarden på vår bana.

Då en angränsande markägare tar ut skog så har vi passat på att nyttja skördare och skotare för att gallra / glesa ut en del skog på Sparbanken Nord slingan.

Sedan träden tagits bort så rycker vi stubbar och bereder marken så att spel och skötsel underlättas, vi har även många tees och greener som kommer att må bra utav mera sol.

Banan kommer att torka upp bättre efter nederbörd då man får bättre genomströmning med glesare skogspartier.

Inom de närmaste veckorna kommer bevattningen att stängas av och då startar även byggandet av två nya tee 47 på hål 16 och 18.

Då vi nu har tillgång till maskiner så har vi även rensat upp en massa diken på banan, samt grävt en del nya diken där vi har problem med väta, ex, framför green på hål 4, höger sida

framför dammen på hål 10 m,m. Vi kommer även att dränera höger fairway framför diket på hål 1.

Tennis projektet gör att vi måste avyttra en del stugor samt flytta våra bag bodar. I och med detta så har vi funderingar på att flytta några bag bodar till ytan som finns mellan parkeringen och 18:e green.

Vi har även funderingar på att flytta tee 57 på hål ett till kullen som är uppbyggd mellan hål 1 och 9. Detta ökar säkerheten då det idag finns spelare som slagit bollar mot sving studion på Driving Rangen, och då det i vårat framtidsprojekt är inritat en ny putting green placerad i detta område, framtida behov av en chipp green och fler bag bodar m,m så är en flytt av ettans tee nödvändig.

Vi har även tankar att ändra logistiken på vår parkering och med detta skapa fler parkeringsplatser.

Dela