Information – upprop Piteå Golfklubb

2018 februari 07

Hej!

Säsongen 2017 är nu slut och banan är djupt inbäddad i ett djupt snötäcke, dock jobbar styrelsen och klubbledningen vidare med planering inför kommande säsong.

Det har varit en intensiv säsong med mycket förbättringar på banan och vi tackar alla för visad förståelse och positiva kommentarer.

I styrelsen jobbar vi på med nästa säsong (2018) och vi behöver en fungerande tävlingskommitté. Planeringen är i full gång och det handlar om att sätta schema tillsammans med klubbchef, utse /söka funktionärer samt organisera utbildning för säsongens tävlingsledare/funktionärer.

Styrelsen är mitt uppe i arbetet med att titta över beskrivningar för kommitteér, vilka kommitteér vi behöver osv. Vi är en förening och en del av arbetet bygger på att medlemmarna hjälper till med olika saker, bl a tävlingsverksamhet. Tävlingsverksamhet vet vi nog redan idag att till det behöver vi en kommitteé som stöttar och jobbar. Det nya är att 1 av styrelsens ledamöter är med och stöttar arbetet organisatoriskt och att beslutsvägarna skall vara kortare. Styrelsen får också en direkt inblick i hur arbetet fortskrider och om det uppstår problem så kan vi åtgärda direkt.

Vi behöver frivilliga som jobbar som Tävlingsledare (TLR). Det uppdraget består av att;

-Ha kontakt med kansli, klubbchef, styrelseledamot

-Ha kontakt med ev tävlingssponsor

-Göra i ordning banan med ”longest drive”, ”närmast hål” – andra önskemål tävlingssponsor har

-Plocka in detsamma efter tävling

-Informera om regler och ev. lättnader, lokala regler

-Mm

Det finns idag en upprättad checklista som är jättebra och då man är TLR är det inga problem att delta i tävlingen själv.

Klubben tillhandahåller utbildning som TLR och där vår egen checklista/rutiner gås igenom.

 

Så vill vi ha någon tävlingssäsong sommar 2018 och framöver så måste vi också hitta frivilliga som vill hjälpa till och jobba med tävling så att vi kan erbjuda professionella tävlingar där glädje och samhörighet skall vara ledord.

Anmäler gör ni till info@piteagolf.se.

Måndag den 26/2 klockan 18.00 träffas vi, tävlingsfunktionärer för en informationsträff.

Har ni frågor kan ni ringa till Ulf Åberg070-329 27 00 eller Eva Boman 070-589 92 69.

Dela