Information/upprop Piteå Golfklubb

2016 november 15

Hej!

Säsongen 2016 är nu slut och banan går in i vintervila, dock jobbar styrelsen och klubbledningen vidare med planering inför kommande säsong.

Det har varit en intensiv säsong med mycket förbättringar på banan och vi tackar alla för visad förståelse och positiva kommentarer.

I styrelsen jobbar vi på med nästa säsong och vi kan bara konstatera att vi i dagsläget inte har någon tävlingskommitté. Det känns inte bra då vi också nu påbörjar arbetet med att planera inför kommande säsong och har planer på bl a en Golfvecka. Tävlingar på 9-hålsbanan, tävlingar för nybörjare etc, etc.

Vi håller på att titta på hur vi skall organisera oss, vilka kommitteér, projektgrupper mm behöver vi/efterfrågas för att kunna erbjuda en bra och bred verksamhet.

Vi är en förening och en del av arbetet bygger på att medlemmarna hjälper till med olika saker, bl a tävlingsverksamhet

Inför kommande säsong så har vi bestämt att höja tävlingsavgiften och avlöna de som jobbar med scoreinmatning, anmälan mm i GIT.

Däremot så behöver vi frivilliga som jobbar som Tävlingsledare (TLR). Det uppdraget består av att;

–          Ha kontakt med kansli, klubbchef

–          Ha kontakt med ev tävlingssponsor

–          Göra i ordning banan med ”longest drive”, ”närmast hål” – andra önskemål tävlingssponsor har

–          Plocka in detsamma efter tävling

–          Informera om regler och ev. lättnader, lokala regler

–          Hålla i prisutdelning

–          Mm

Det finns idag en upprättad checklista som är jättebra och då man är TLR är det inga problem att delta i tävlingen själv.

Klubben tillhandahåller utbildning som TLR och där vår egen checklista/rutiner gås igenom.

 

Så vill vi ha någon tävlingssäsong sommar 2017 och framöver så måste vi också hitta frivilliga som vill hjälpa till och jobba med tävling så att vi kan erbjuda professionella tävlingar där glädje och samhörighet skall vara ledord.

Anmäler gör ni till info@piteagolf.se.

Har ni frågor eller funderingar så kan ni ringa Ulf Åberg 070-329 2700 Eller Eva Boman 070-589 92 69

Dela