Jul och Nyår öppettider 2016

2016 december 22

Nu tar vi jul och nyårsledighet här ute på golfbanan.
Restaurang och kansliet öppnar åter den 9/1 - 2017.
Vi tackar för detta år och så syns vi igen år 2017!

Akut journummer boende: 070-390 63 50
God Jul och Gott Nytt år!

Dela