Kallelse höstårsmöte Piteå GK onsdagen den 11/12

2019 oktober 01

Härmed kallas till höstårsmöte onsdagen den 11 december 2019.
Plats: Piteå GK klockan 19.00.

Vid mötet kommer bland annat följande ärenden att behandlas.
Resultatprognos för Piteå GK och Piteå Golf AB för år 2019.
Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt budget för verksamhetsåret 2020.
Verksamhetsplan och investeringsplan för år 2020.
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer inkl. suppleanter och valberedning.

Förslag till dagordning kommer att läggas ut på hemsidan under första delen av november 2019.

Välkommen

Dela