Kallelse höstårsmöte Piteå GK onsdagen den 9/12

2020 oktober 07

Härmed kallas till höstårsmöte onsdagen den 9 december 2020.
Plats: Piteå GK klockan 19.00.

Vid mötet kommer bland annat följande ärenden att behandlas.
Resultatprognos för Piteå GK och Piteå Golf AB för år 2020.
Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt budget för verksamhetsåret 2021.
Verksamhetsplan och investeringsplan för år 2021.
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer inkl. suppleanter och valberedning.

Förslag till dagordning kommer att läggas ut på hemsidan under första delen av november 2020.

Välkommen

Dela