Kallelse höstårsmöte Piteå GK onsdagen den 8/12

2021 oktober 20

Härmed kallas till höstårsmöte onsdagen den 8 december 2021.
Plats: Piteå GK klockan 19.00.

Vid mötet kommer bland annat följande ärenden att behandlas.
Resultatprognos för Piteå GK och Piteå Golf AB för år 2021.
Fastställande av medlemsavgifter och övriga avgifter samt budget för verksamhetsåret 2022.
Verksamhetsplan och investeringsplan för år 2022.
Val av ordförande, ledamöter, suppleanter, revisorer inkl. suppleanter och valberedning.

Förslag till dagordning kommer att läggas ut på hemsidan under första delen av november 2021.

Välkommen

Dela