Kallelse till årsmöte med Piteå GK torsdagen den 25 juni 2020 kl. 19.00

2020 juni 04

Medlemmarna i Piteå GK kallas härmed till årsmöte torsdagen den 25 juni 2020. På dagordningen i enlighet med stadgarna:

– Verksamhetsberättelse för Piteå GK 2019

– Resultat och balansräkning för Piteå GK och Piteå Golf AB för verksamhetsåret 2019

– Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid.

Dessutom kommer beslut om uppförande av padelhall att tas

Förslag till dagordning finns att läsa här >>.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2019-12-31 kan hämtas i kansliet från torsdagen den 18/6.

Välkommen.

Styrelsen för Piteå GK

Dela