Kallelse till årsmöte med Piteå GK onsdagen den 19 maj 2021 kl. 19.00

2021 mars 16

Medlemmarna i Piteå GK kallas härmed till årsmöte onsdagen den 19 maj 2021. På dagordningen i enlighet med stadgarna:

– Verksamhetsberättelse för Piteå GK 2020

– Resultat och balansräkning för Piteå GK och Piteå Golf AB för verksamhetsåret 2020

– Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid.

Förslag till dagordning samt anmälningsinformation kommer att läggas ut på hemsidan i mitten på april.

Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2020-12-31 kan hämtas i kansliet från onsdagen den 12/5.

Välkommen.

Styrelsen för Piteå GK

Dela