Kallelse till årsmöte med Piteå GK tisdagen den 14 maj 2019 kl. 19.00 i klubbhuset.

2019 april 02

Medlemmarna i Piteå GK kallas härmed till årsmöte tisdagen den 14 maj 2019. På dagordningen i enlighet med stadgarna:

– Verksamhetsberättelse för Piteå GK 2018.

– Resultat och balansräkning för Piteå GK och Piteå Golf AB för verksamhetsåret 2018

– Styrelsens förslag och motioner inkomna i rätt tid (måndagen den 15 april 2019)

Dessutom kommer styrelsen och personalen i vanlig ordning att presentera sina tankar kring utveckling av verksamheten.

Förslag till dagordning kommer att läggas ut på hemsidan senast 14 dagar före årsmötet. Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning per 2018-12-31 kan hämtas på kansliet från tisdagen den 7 maj 2019.

Välkommen.

Styrelsen för Piteå GK

Dela