Medlemsenkät skickas ut till medlemmarna i Piteå GK under perioden 4 – 8 april 2016.

2016 mars 31

Piteå GK deltar som en av åtta pilotklubbar i projektet Vision 50/50. Genom projektet – som sker i samverkan med Svenska Golfförbundet – ser vi en möjlighet att utveckla klubben, verksamheten och framtiden genom att jobba med jämställdhet på alla nivåer.
En annan viktig anledning är att öka medlemsantalet och därmed intäkterna till klubben. I Piteå GK är 25 % av medlemmarna kvinnor och 75 % är män. Efter vår utbyggnad av banan med ny 9-håls  korthålsbana finns det stora möjligheter till medlemsökning om vi kan göra vår miljö attraktivare för båda könen.

För att kartlägga nuläget inom pilotföreningarna skickas en enkät ut till de olika föreningarnas medlemmar. För styrelsen inom Piteå GK och projektgruppen inom Vision 50/50 är det angeläget att så många som möjligt svarar på enkäten så att vi på ett bra sätt kan avstämma medlemmarnas uppfattning om dagsläget inom Piteå GK. Den informationen ska sedan ligga som grund för hur vi går vidare med utveckling av projekt 50/50  och hur vi inom klubben går vidare för att upprätta en handlingsplan som ska skapa en attraktiv miljö för gamla och nya medlemmar inom klubben.

Styrelsen inom Piteå GK och projektgruppen inom Vision 50/50 vädjar därför till dig att som medlem i klubben ge oss ett så brett beslutsunderlag som möjligt genom att besvara de frågor som inom kort kommer till dig, genom utskicket från Svenska Golfförbundet.

Vi vill även uppmana er som har samma e-postadress i GIT att svara individuellt för att vi ska få ett så bra underlag som möjligt.  

Ytterligare information om Vision 50/50 kan läsas på klubbens hemsida http://www.piteagolf.se/vision-5050/
Vision 50/50 eller på golfförbundets hemsida www.golf.se

PITEÅ GOLFKLUBB
– styrelsen –

VISION 50/50
– projektgruppen –

Dela