Nu händer det mycket ute på våra banor.

2015 november 11

Den varma hösten har gett oss möjlighet att utföra standardförbättrade åtgärder ute på banorna. Här nedan följer en kortfattad beskrivning av vad som utförts till den 10 november 2015 och vad som beräknas ske därefter. De arbeten som genomförts så här långt avser i stor utsträckning prioritering av dränering av banan.

18-hålsbanan.
Hål 1.
Förbättring av diket mellan rangen och hålet samt diket rakt över fairway och ny ledning under vägen på hål 9 och vatten ner i sjön framför greenen på hål 9.
Hål 2.
”Spanska diken” ca 100 meter från tee 57 (gul) för att fånga upp vattnet från bergskanten och leda vattnet ner i sjön vid green 9.
Hål 4.
Öppnande av befintligt dike tvärs över fairway efter ca 100 meter från tee 57 samt rensning av diket (höger ca 100 m från green 4 som tar hand om vattnet från sjön vid green 9.
Hål 6.
”Spanskt dike” nere till vänster på hål 7 och rensning av befintligt dike från hål 7 till trumma ungefär vid tee på hål 6.
Hål 7.
”Spanskt dike” i backen upp mot platån på hål 7, nytt ”spanskt dike” uppe på platån och i backen före greenen på hål 7.
Hål 10.
Dränering av markområde till höger om greenen på hål 10. Berör både hål 10 och hål 17.
Hål 11.
Rensning av sjön före greenen påbörjad.
Hål 12.
Området efter tee 47 (röd) och fram till gattet har försett med många ”spanska diken”.
Hål 18.
Rensning av diket vid vägen mot Nötön/Renön och bakom greenen. Några små ”spanska diken”.
9-hålsbanan.
Hål 1.
Rensning av diket vid vägen mot Nötön/Renön och diket mot hål 6 samt många ”spanska diken”.
Dessutom sänkning av vattennivån i bäcken som går från greenen på hål 5 till framför det nya par 5-hålet på banan och sedan rinner ner mot nuvarande tee på hål 5 och sedan ner i våtmarken nere vid hål 16. Sänkning av vattennivån är viktig för att vi ska kunna uppnå bättre dränering av hela 9-hålsbanan.
Framtiden.
Om vi hinner så grävs denna höst ett dike till högre på hål 15 för att ta emot det vatten som kommer från höjden uppe på hål 14. Diket beräknas följa hela högra sidan av hålet. Kan dessutom inledningsvis för god dränering behövas ett öppet dike rakt över fairway på hålet ca 100 meter från greenen.

Därefter fortsatt prioritering av dränering via öppnande av diken och ett antal nya spanska diken. Dessutom ska sjöarna grävas om så att vi får en vackrare och bättre bana. Ny fairway på vissa ställen och kanske ombyggnad av någon/några greener. Som Ni förstår är detta ett flerårsprojekt som påbörjats för att skapa övre Norrlands bästa bana.

Ta gärna en promenad ute på banan och se på allt arbete som genomförts där.
Jag vill rikta ett stort tack till alla Ni som deltagit i arbetet med att utveckla vår anläggning.

Piteå den 11 november 2015
Ove Marklund
Avgående ordförande Piteå GK

Dela