NYHETER FRÅN BANAN OCH KLUBBHUSOMRÅDET

2015 september 11

NYHETER FRÅN BANAN OCH KLUBBHUSOMRÅDET

Grävmaskiner ute på banan

Det fina höstvädret har gjort det möjligt att påbörja det sedan länge planerade arbetet med dränering av banan. I första hand finns det ett antal diken som måste renoveras. Höstens väder avgör hur länge vi kan hålla på. Om vi får relativt torrt väder kan arbetena i princip hålla på fram till snön kommer eller att tjälen blir för svår. Regnar det mycket måste arbetet avbrytas för att vi inte ska köra sönder banan. Med detta har föreningen inlett arbetet med att uppgradera befintliga banor. Renovering av ett antal fairways och sjöar ingår i projektet som troligen kommer att sträcka sig över fler år.

 

Färdigställande av korthålsbanan och de nya hålen på 9-hålsbanan
Utbyggnaden är på väg att färdigställas och sås in. Förhoppningsvis kommer dessa golfhål att kunna öppnas för spel under sommaren 2016.

 

Flytt av tennisbanor från centrala Piteå till golfbanan.
Kommunen har beslutat att marken där de befintliga grusbanorna ligger i framtiden ska disponeras för byggande av bostäder och skola. Piteå kommun har beslutat att en flytt av dessa tennisbanor ut till golfklubben är huvudalternativet.

Piteå TK och Piteå GK planerar för ett framtida samarbete som ska utveckla båda föreningarnas verksamhet. Mer information i denna fråga kommer löpande att lämnas i takt med att projektet utvecklas. Enligt kommunen ska flytt av tennisbanorna från centrala Piteå vara genomfört senast år 2017.

 

Projekt utbyggnad av klubbhus och shop.
Arbetet kommer att återupptas efter sommarens intensiva verksamhet ute på golfbanan. Utöver styrelsens beredning och beslut i ärendet kommer information att lämnas via hemsidan så snart något väsentligt sker inom projektet. Årsmötesbeslut krävs vid höstårsmötet 2015 eller vid vårårsmötet 2016.

 

Golfbanan i mycket bra skick.
Efter sommarens regn och höstens värme har golfbanan torkat upp och är nu i mycket bra skick. Vår banpersonal har gjort ett gott arbete för att hålla banan i bäst skick. Nu har skolorna börjat och det innebär att de flesta av våra sommarjobbare har övergått till att studera vidare. Det innebär att vi sedan en tid tillbaka har begränsade resurser att använda för klippning m.m. Inom kort kommer dock ett normalt höstväder att innebära att gräsets tillväxt avtar och att klippning av banan kräver minskade resurser.

 

Dela