PGK drar till sig uppmärksamhet i Sverige!

2016 juni 23

Svenska golfförbundet skriver om våra alternativa sätt att säkra ekonomin. Med hotell, lunchbuffé, byggande av tennisbanor med mer så är vi väldigt unika i Sverige som golfbana!

http://www.svenskgolf.se/artiklar/artiklar/20160621/norrlandska-klubben-hittar-nya-inkomstkallor

Dela