Piteå Golfklubbs höstårsmöte den 8 december 2021.

2022 januari 12

Årsmötet genomfördes under ledning av mötesordföranden Dag Wikman.
Medlemmar och ekonomi.
Antalet medlemmar har ökat till 1.535 och det positiva är att antalet Guldmedlemmar ökat.
Greenfeeintäkterna har också ökat med drygt 100.000:–.
Den kommersiella verksamheten (restaurang, hotell, tennis och padel) redovisar ett stort överskott och den lämnar ett mycket stort bidrag till det indikerade plusresultatet för verksamhetsåret 2021 på strax under 1.9 mkr.
Banan och anläggningen.
Det har spelat otroligt mycket på banorna och det märks på slitaget. Många tees har inte hunnit återhämta sig. Det har påbörjats en renovering och utbyggnad av tees för att få en större teeyta där man kan variera utsättande av teemarkeringarna över ett större område.
Renoveringen kommer att pågå under några år.
Idrottsverksamheten.
Det har varit rekord på antalet deltagare på golfskolan. Många har också varit med vid ungdomsträningarna under sommaren.
Klubben har åter anmält ett herrlag till seriespel säsongen 2022.
Medlemsavgifter och budget.
Oförändrade medlemsavgifter och en liten höjning av avgifterna för bagplats och elbilshyra.
Budget för kommande verksamhetsår visar en lägre vinst där intäkterna från den nya padelhallen beräknas minska på grund av ökad konkurrens från de nya hallar som uppförts i Piteå. Den kommersiella verksamheten har fortsatt stor betydelse för koncernens ekonomi.
Vision, verksamhetsplan och investeringar.
Visionen och verksamhetsplanen fastställdes i stort sett i oförändrad form vilket medför fortsatt utveckling av hela anläggningen. Investeringsplanen omfattar 1.650.000:– varav det största beloppet ska disponeras för inköp av maskiner och inventarier.
Val.
Anders Eriksson omvaldes som ordförande för en tid av ett år. Ulrika Backeström, omvaldes och Maria Lundkvist, nyvaldes som ledamöter för en tid av 2 år. Till styrelsesuppleanter för en tid av ett år omvaldes Per Boman och nyvaldes Christoffer Lundmark.
Övriga frågor.
En ny hemsida är inköpt och under utveckling. Prissättning av spel i golfsimulatorn och simulatorns tillgänglighet diskuterades liksom att många bagplatser inte används trots att de är betalade för. Kön till bagplatserna är fortsatt lång.

Dela