Projekt ”tennis”

2016 april 06

I samarbete med tennisklubben så driver Piteå GK ett projekt som består i byggande av 4 st. tennisbanor, 2 mini tennisbanor, en multiarena och en lekplats.
Finansiering till stor del genom beviljande bidrag av Arvsfonden, RF och Kultur och fritid. Två av dessa tennisbanor ska ersätta de banor som idag finns på Christinaskolan och dessa banor ska
finansieras av Piteå kommun.

Tanken är att detta projekt ska starta sommaren 2016 med förhoppning att det ska stå klart hösten 2016.
I och med detta skjuts projektet med utbyggnad av klubbhus till år 2017.

Beslut om detta kommer att ske på Årsmötet den 11 April.

Dela