Sammanställning medlemsundersökning 2018-2020

2020 december 16

Styrelsen har jobbat med medlemsenkäterna som gjorts mellan 2018-2020 och sammanställt dessa i 40 förbättringsförslag. Den dagliga driften skall genomföra 20st av dessa sedan hoppas styrelsen att medlemmarna skall vara med och hjälpa till med de andra 20st.
Läs mer här:

https://piteagolf.se/wp-content/uploads/2020/12/Presentation-forbattringsarbete-arsmote-201209.pdf

Skulle ni vara intresserade att hjälpa till så skicka ett mail till info@piteagolf.se för vidare information.

Dela