Uppfräschningskurser

2021 juli 07

1 tim vid varje tillfälle Max 4 deltagare/tillfälle

Respektive spelare väljer den kategori de känner som behöver förbättras.

Anmälan måste göras senast 2 dagar innan träningstillfället och är bindande.

Pris 200kr/person och tillfälle.

Anmälan sker till shopen@piteagolf.se

Puttning

9/7. Kl 15:00

12/7. KL 15:00

 16/7 KL. 15:00                              

Chippning                                    

9/7. KL 17:00

12/7 KL 17:00  

16/7 KL 17:00

Drive

13/7. KL 15:00

 15/7. KL 15:00

19/7. KL 15:00

Järnslag

13/7. KL 17:00

15/7. KL 17:00

19/7. KL 17:00

Bunker

14/7. KL 15:00

14/7. KL 17:00

20/7. KL 15:00

Dela