Utbyggnad PGK:s klubbhus

2017 november 10

PGK: styrelse och en utsedd projektgrupp har under ett drygt års tid jobbat fram ett tänkt förslag till utbyggnad av klubbhuset. Vid årsmötet 6/12 kommer frågan att behandlas av medlemmarna.

Styrelsen gör bedömningen att en utbyggnad och skapandet av nya inneaktiviteter såsom golfsimulator, padel, squash och konferensverksamhet är en förutsättning för att få verksamheten att utvecklas och att vi ska få de intäktsökningar som krävs för att driva anläggningen i framtiden.

Projektgruppen har tagit fram en kostnadskalkyl som landar på ca. 20 miljoner.
Intäktskalkylen som är gjord täcker de kostnader som uppstår. Vidare så tror gruppen att det finns goda möjligheter att få kostnadstäckning för en del av investeringen via bidrag från länsstyrelsen och andra organisationer.

På årsmötet vill styrelsen ha mandat att igångsätta detta projekt.

Klicka här för en ritning på utbyggnad. >>

Dela