Vad händer ute på Piteå Golfklubb hösten 2015.

2015 oktober 12

Hösten har kommit och nu är det på hemmaplan spel på 9-hålsbanan med provisoriska greener som gäller.

Banorna. Efter sommarens regn och höstens torrare väder har en grävmaskin påbörjat arbetet med att rensa gamla diken så att avrinningen från banorna förbättras. Om vädret så tillåter så kommer vi med vår egen grävmaskin att fortsätta det arbetet så länge som det är praktiskt möjligt.

Under oktober månad genomförs i samverkan med SGF:s regionala bankonsulent en besiktning av alla golfhålen för att dokumentera vilka insatser som måste genomföras för att förbättra banornas standard, fastställa en prioriteringslista och en preliminär tidplan för när åtgärderna bör genomföras. Separat redovisning över tänkta åtgärder kommer att ske på kommande årsmöte.

Nya investeringar. Investeringar i form av utbyggnad av kök, restaurang, shop och klubbhus utreds fortsatt med information under höstårsmötet och för eventuellt beslut under årsmötet våren 2016.

Projekt i samverkan med Piteå Tennisklubb med flytt av tennisbanor från centrala Piteå till Nötön, byggande av minitennisbanor, padeltennis, lekområde och multiarena fortsätter. Information under höstårsmötet med eventuellt beslut under årsmötet våren 2016. Detta projekt förutsätter kommunal ersättning för flytt av tennisbanorna och andra bidrag för att genomföra övriga investeringar.

Höstårsmötet. Måndagen den 30 november kl. 19.00 genomförs klubbens höstårsmöte. Förslag på dagordning kommer att läggas ut på hemsidan omkring månadsskiftet oktober/november. Välkomna dit.

Dela