Vill du hjälpa till på Piteå golfklubb?

2020 juli 10

En stor och uppskattad del av golfklubbens verksamhet består i de tävlingar som varje år arrangeras. För att vi ska kunna genomföra dessa så bra och professionellt som möjligt behövs funktionärer. Vi har idag ett engagerat och duktigt gäng som verkligen gör sitt yttersta för att tävlingsledningen ska fungera men vi är för få. Som funktionär finns det tre roller under en tävling. Tävlingsledare, biträdande tävlingsledare och funktionär i GIT.

  • Som tävlingsledare har man ansvaret som domare för tävlingen om det skulle uppstå några regelfrågor.
  • Den biträdande tävlingsledaren hjälper tävlingsledaren under tävlingen och sedan med inmatningen av scorer i GIT.
  • Funktionär i GIT ansvarar för att de scorer som spelats matas in i datorsystemet GIT korrekt där sammanställningen och resultatlistan skapas.

Det rör sig inte om några komplicerade eller svåra uppgifter som tar upp mycket av ens tid utan det mesta arbetet sker på tävlingsdagen. Det är dessutom inget hinder att själv spela en tävling som man är funktionär på. Som funktionär så får man så klart en genomgång av uppgifterna och systemen vi arbetar i inför varje säsong och om man känner att det behövs inför tävlingen. Det är uppgifter som alla klarar av att utföra och vi hjälps så klart till om det uppstår några frågetecken. Är du intresserad av att hjälpa till så är du hjärtligt välkommen att kontakta kansliet och lämna dina uppgifter.

Om du dessutom är intresserad av regler så kan klubben låta dig delta på de regel-, och domarutbildningar som NVGF arrangerar.

Om du har några frågor om uppgifterna som funktionär så kan du gärna kontakta Tom Jonsson på 070-681 72 44

Dela