pitea golfklubb

Norrlands bästa golfupplevelse

Längtar du efter att i ur och skur kunna njuta av en fulländad golfupplevelse i vacker miljö?
Boka en starttid idag! Välkommen till Piteå Golf!

Förslag dagordning årsmöte med Piteå GK Datum: Tisdagen den 7 maj 2024 Tid: 19.00 Plats: Klubbhuset

Förslag till dagordning. 1. Mötets öppnande. 2. Fastställande av röstlängd för mötet. 3. Fråga om mötet utlysts på rätt sätt. 4. Fastställande av föredragningslista. 5. Val av ordförande och sekreterare för mötet. 6. Val av 2 protokollsjusterare, tillika rösträknare 7. Stadgeändring a) Ändring av golfklubbens stadgar. (padelverksamheten) 8. Golfsäsongen 2023. a) resultat- och balansräkning för år 2023 för Piteå GK och Piteå Golf AB. b) banan och anläggningen under 2023. c) idrottsverksamheten 9. Fastställande av; a) resultat- och balansräkning för verksamhetsåret 2023 b) medlemsformer, medlemsavgifter och övriga avgifter 2024 c) budget för verksamhetsåret 2024 d) vision- och verksamhetsplan 2024/2025 e) investeringsplan för verksamhetsåret 2024/2025 10. Val av; a) Klubbens ordförande fram till årsmötet 2025, 1år (nuvarande Anders Eriksson) b) Tre ledamöter fram till årsmötet 2026 (nuvarande Claes Forsberg, Maria Lundkvist och Ulrika Backeström) (Per Boman, Christoffer Lundmark och Roger Bergman valda till årsmötet 2025) d) Revisionsbolag för en tid av ett år (nuvarande Resultat Resultat Redovisning och Revision i Piteå AB med Daniel Olofsson som huvudansvarig revisor och med Boo Ceder som huvudansvarig suppleant) e) Tre ledamöter i valberedningen (nuvarande Simon Ekman ordf, Jan-Olof Carlzon och Anna Bergström) f) Ombud till GDF-möte. 10. Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner. 11. Övriga frågor. 12. Mötets avslutande. Medlem (motion) och styrelsen (proposition) får lämna skriftliga förslag till årsmötet. Förslag från medlem ska vara styrelsen tillhanda senast fyra (4) veckor före årsmötet.

Boka starttid

PGK_2100x1400_6

Medlemskap

Vi har ett stort utbud av olika medlemsformer just för att du ska hitta det som passar dig bäst. Vi har medlemsformer för dig som vill spela fritt, vill vara passiv medlem eller betala en lägre greenfee vid spel. Valet är ditt!

Läs mer om våra medlemskap

Vår kalender

[tribe_events view="month"]